SERVEIS

Maristany es dirigeix ​​a aquelles empreses que busquen un assessorament integrat en el seu negoci, orientat a la presa de decisions i fonamentat en el màxim rigor tècnic. Entre els nostres serveis, destaquem els següents:

Operacions corporatives com compravendes d’empreses, fusions, aliances, reestructuracions i internacionalització.

Arquitectura contractual intel·ligent en qualsevol etapa del cicle de l’empresa, basada en un profund coneixement del negoci i de la regulació.

Externalització de la funció legal d’aquelles empreses que no compten amb departament jurídic intern.

Prevenció i resolució de conflictes acudint, quan cal, a la via judicial o a l’arbitratge.

VALORS

Pragmatisme: ser útils per la presa de decisions empresarials, aportar solucions simples a problemes complexos.

Eficiència: utilitzar els recursos òptims per atendre nostres clients amb eficàcia i rapidesa. Els nostres honoraris s’ajusten al valor aportat.

Empatia: formar part de l’equip dels nostres clients anticipant-nos a les seves necessitats, parlar el seu llenguatge i assumir com a propis els seus reptes.

Honestedat: anteposar els interessos del client en tot moment, cimentar relacions a llarg termini. La nostra reputació és el nostre actiu més preuat.

EXPERIÈNCIA

El nostre equip ha assessorat en algunes de les operacions corporatives més rellevants dels últims anys, entre les que podem destacar-ne una important desinversió pels fundadors d’una empresa de cosmètica en favor d’un fons nord-americà, l’assessorament a un grup multinacional en l’adquisició d’una companyia local del sector químic, o l’operació d’exclusió de socis minoritaris d’una societat concessionària després de la seva sortida de cotització borsària.

Empreses del sector farmacèutic, biotecnològic i químic, entre altres, han recorregut a nosaltres per l’externalització dels seus serveis jurídics i per comptar amb un assessor de confiança en els seus òrgans de govern.

Recolzant-nos en la nostra tasca acadèmica, hem estructurat eficientment relacions complexes, creant l’arquitectura contractual necessària per la sortida d’una companyia de software al mercat mundial.

Haver participat en operacions al més alt nivell ens permet afrontar qualsevol projecte sense complexos, en benefici de tots els nostres clients.

Institucions del màxim prestigi, entre les que destaquen Iberian Lawyer Group i Best Lawyers International, han distingit la nostra trajectòria.

“Haver participat en operacions al més alt nivell ens permet afrontar qualsevol projecte sense complexos, en benefici de tots els nostres clients.“

logos_jordi

“La intel·ligència consisteix no només en el coneixement, sinó també en la destresa d'aplicar els coneixements a la pràctica”
(Aristòtil)

HONORARIS

Amb l’objectiu d’aportar al client un valor que excedeixi del preu dels nostres serveis i evitar-li sorpreses desagradables, lliurem per anticipat una detallada proposta de serveis on es descriuen les tasques a realitzar i els honoraris que d’aquestes se’n deriven. La nostra estructura d’honoraris varia en funció de la naturalesa dels serveis:

  • Per a les operacions corporatives i la resolució de conflictes, pressupostem una quantia estimada amb un límit màxim, que pot anar acompanyada d’una part variable condicionada a “l’èxit” de la nostra feina.
  • Per a un assessorament societari o contractual continuat, pressupostem una quantia fixa d’honoraris facturable amb caràcter mensual o trimestral.

Incentivem en tot moment un diàleg obert amb els clients, amb la finalitat de conèixer la seva opinió sobre els nostres serveis i l’adequació dels nostres honoraris al valor que els aportem.

CONTACTE

Les nostres oficines són al bell mig de la vibrant ciutat de Barcelona.

Balmes, 222, 2-1
Barcelona – 08006
+34 933 682 688
info@maristany.com