Parlem dels nostres honoraris

Amb l’objectiu d’aportar al client un valor que excedeixi del preu dels nostres serveis i evitar-li sorpreses desagradables, lliurem per anticipat una detallada proposta de serveis on es descriuen les tasques a realitzar i els honoraris que d’aquestes se’n deriven. La nostra estructura d’honoraris varia en funció de la naturalesa dels serveis:

  • Per a les operacions corporatives i la resolució de conflictes, pressupostem una quantia estimada amb un límit màxim, que pot anar acompanyada d’una part variable condicionada a “l’èxit” de la nostra feina.
  • Per a un assessorament societari o contractual continuat, pressupostem una quantia fixa d’honoraris facturable amb caràcter mensual o trimestral.

Incentivem en tot moment un diàleg obert amb els clients, amb la finalitat de conèixer la seva opinió sobre els nostres serveis i l’adequació dels nostres honoraris al valor que els aportem.